Celebrating Vietnam Revolutionary Press Day (June 21, 1925 - June 21, 2019) - Kien Giang University organized a Career Day (June 18, 2019)

Agreement on post-graduate training and scientific research in the period 2019-2025 with Vietnam Forestry Science Institute

16:45 | 11/06/2019

On June 10, 2019, at the Vietnam Forestry Science Institute, the signing ceremony of cooperation agreement on post-graduate training and scientific research between Vietnam Academy of Forestry Science and Kien Giang University took place. period 2019 - 2025.

Hai bên đã trao đổi, thảo luận và thống nhất một số nội dung trọng tâm trong thỏa thuận hợp tác về đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2019-2020 như sau: phối hợp trong công tác tuyển sinh đào tạo sau đại học về lâm sinh; biên soạn, xuất bản tài liệu chuyên khảo phục vụ giảng dạy sau đại học cho chuyên ngành lâm sinh; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học chuyên đề nâng cao cho các cán bộ nghiên cứu, giáo viên, nghiên cứu sinh, để hai bên trình bày các kết quả nghiên cứu khoa học, hợp tác tổ chức đề xuất, tham gia tuyển chọn và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo Luật Khoa học công nghệ.

Ngoài ra, Trường Đại học Kiên Giang tạo điều kiện cho các nhà khoa học của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hoàn thiện tiêu chuẩn Giáo sư, Phó giáo sư và bổ nhiệm chức danh vào cơ sở đào tạo của Nhà trường. 

Assoc. Thai Thanh Luat - Principal (KG University) and Prof.Dr. Vo Dai Hai - Director (Vietnam Academy of Forestry Science) signed a cooperation agreement.

Bản thỏa thuận hợp tác này là tiền đề mang lại lợi ích cho cả hai bên là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Kiên Giang. Đây cũng là dịp để tạo sự liên kết chặt chẽ, lâu dài giữa hai đơn vị trong việc phát huy mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển lâm nghiệp và kinh tế - xã hội của đất nước.

Le Phuong

 

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 1
  • Tổng lượt truy cập: 21,402