Celebrating Vietnam Revolutionary Press Day (June 21, 1925 - June 21, 2019) - Kien Giang University organized a Career Day (June 18, 2019)

Administrators

18:02 | 11/06/2019

 

Associate Professor, Dr. Thai Thanh Luom

Party Secretary

Principal

Dr. Nguyen Tuan Khanh

Deputy Secretary of Party Committee

Vice-president

Dr. Nguyen Van Thanh

Vice-president

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 1
  • Tổng lượt truy cập: 29,305