Celebrating Vietnam Revolutionary Press Day (June 21, 1925 - June 21, 2019) - Kien Giang University organized a Career Day (June 18, 2019)

School council

17:12 | 11/06/2019

SCHOOL BOARD OF KIEN GIANG UNIVERSITY

RECOMMENDED PERIOD 2014 - 2019

Number First and last name Position
1 Mr. Dang Thanh Son Chairman
2 Mr. Thai Thanh Luom Member
3 Mr. Nguyen Tuan Khanh Member
4 Mr. Truong Minh Chuan Member
5 Mr. Nguyen Van Thanh Member
6 Mr. Le Viet Khai Member
7 Mr. Thai Minh Lam Member
8 Mr. Nguyen Huu Tho Member
9 Ms. Nguyen Thi Thanh Tuyen Member
10 Mr. Do Le Binh Member
11 Mr. Danh Soc Member
12 Mr. Huynh Minh Tri Member
13 Mr. Ngô Van Thien Member
14 Ms Le Hoang Phuong Member
15 Mr Nguyen Phuoc Quy Tuong Member
16 Mr Tran Chi Liem Member
17 Mr. Pham Cong Kham Member
18 Mr. Tran Quang Bao Member
19 Mr Tran Vinh Phuoc Member
20 Mr Nguyen Huu Hanh Member
21 Mr Ha Duy Binh Member
22 Mr. Vuong Đuc Truong Member
23 Mr. Ha Thanh Liem Member
24 Mr. Ha Huu Phuc Member
25 Ms. Huynh Kim Thuy Secretary

 

(Established under Decision 3974 / QD-BGDDT, September 29, 2015 of the Minister of Education and Training).

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 1
  • Tổng lượt truy cập: 29,320