Celebrating Vietnam Revolutionary Press Day (June 21, 1925 - June 21, 2019) - Kien Giang University organized a Career Day (June 18, 2019)

On May 20, 2019, to summarize and evaluate scientific research activities (Scientific Research) of students in the 2017-20...

Trường Đại học

Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 320 A - Quốc lộ 61 - TT. Minh Lương, Châu Thành - Kiên Giang
  • Điện thoại: 0297.3.926714 - Fax: 0297.3.926714
  • Đang trực tuyến: 1
  • Tổng lượt truy cập: 29,321